vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Coenagrion puella
počet hlasov: 286

Aeshna grandis
počet hlasov: 285

Lestes dryas
počet hlasov: 285

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 285

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 285

Erythromma viridulum
počet hlasov: 283

Gomphus flavipes
počet hlasov: 283

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 283

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 282

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 282

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 281

Calopteryx splendens
počet hlasov: 280

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 280

Sympetrum depressiusculum
počet hlasov: 280

Aeshna subarctica
počet hlasov: 279

Aeshna subarctica
počet hlasov: 279

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 279

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 279

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 278

Somatochlora arctica
počet hlasov: 276

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 275

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 275

Lestes barbarus
počet hlasov: 274

Lestes virens
počet hlasov: 273

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 273

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 272

Erythromma viridulum
počet hlasov: 271

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 271

Anax imperator
počet hlasov: 270

Libellula fulva
počet hlasov: 270


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému