vážky.sk - logo

HRY, TESTY, ZÁBAVA

Chcete si vyskúšať, ako vyzerá život vážky? Precvičiť logiku a myslenie? Otestovať vedomosti o vážkach?
Poslať pohľadnicu priateľom a známym? Alebo len sa dozvedieť niečo zaujímavé o vážkach? Vyskúšajte túto kapitolu.
V ponuke je 14 typov hier, 7 testov, 10 druhov pohľadníc a zaujímavosti o vážkach.

vážky a človek - logo
 


Elektronické pohľadnice

Kliknutím na miniatúru si vyberte, ktorú pohľadnicu chcete poslať.

ophiogomphus cecilia somatochlora alpestris anax parthenope sympetrum pedemontanum
coenagrion hastulatum coenagrion ornatum sympecma fusca
leucorrhinia pectoralis orthetrum brunneum leucorrhinia rubicunda