vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Ako čítať stránku vážky.sk?

Mapa stránky (po stlačení tlačidla plus v ponuke rozbaliť sa rozbalia podkapitoly príslušnej stránky):

Návod na čítanie stránky

Orientácia na stránke

Stránka je členená na osem hlavných kapitol, ktorých zameranie vyplýva už z ich názvov:

 • Čo sú vážky?
 • Vážky na Slovensku
 • Fotogaléria
 • Hry, testy, zábava
 • Zapojte sa...
 • Služby pre verejnosť
 • Vážky v médiách
 • Aktuality
Na všetky hlavné kapitoly sa dá prekliknúť priamo z úvodnej stránky. Kapitoly sa ďalej členia na podúrovne.
Z každej stránky každej kapitoly je možné sa prekliknúť do ostatných hlavných kapitol. Na to slúži hlavné menu, umiestnené v hornej časti stránky.

V rámci kapitoly sa dá pohybovať pomocou vedľajšieho menu, umiestneného vľavo. V ňom je vždy zobrazená ponuka podkapitol hlavnej kapitoly, spolu s ponukou stránok aktívnej úrovne.

Pod vedľajším menu sa nachádzajú naše tipy pre čitateľov. Tu nájdete upozornenia na tie stránky, ktoré patria do iných hlavných kapitol, ale veľmi pravdepodobne vás tiež môžu zaujímať.

V hornej a spodnej časti stránky sú umiestnené pomocné riadky. Tieto obsahujú dodatkové informácie uľahčujúce orientáciu na stránke, kontaktné údaje, linky na iné vážkarske stránky a informácie o projekte, spodný riadok aj tlačítko na rýchly pohyb hore.

ukážka - Menu

Grafická úprava stránok

Stránky majú jednotný vzhľad, ktorý uľahčuje orientáciu. Významné orientačné body a ďalšie vychytávky:

 • logo projektu umiestnené v ľavom hornom rohu, odkazuje na úvodnú stránku
 • príslušnosť stránky k hlavnej kapitole – jej logo a zaujímavosť (tvoria s logom projektu hlavičku stránky)
 • päta stránky obsahuje autorské práva a odkaz na citáciu stránky
 • obrázky nielen spestrujú text, niektoré fungujú aj ako linky (v texte na to budete upozornení)
 • ikonka slovníka slovník obsahuje vysvetlenie vedeckých pojmov, stačí nad ňu postaviť myš a vysvetlenie sa ukáže v sivom poli (všetky pojmy je možné nájsť v slovníku pojmov v pomocnom riadku)
 • ikonka otáznika pojem : komentáre k ďalším skutočnostiam, ktoré nie sú zaradené do slovníka pojmov (princíp fungovania je rovnaký ako so slovníkom)
 • zaujímavosti, ktoré súvisia s vysvetľovaným textom, sú umiestnené do farebných rámčekov alebo vyskakovacích okien
 • v spodnej časti textu sú umiestnené citácie literatúry, dostať sa k nim je možné kliknutím na číslo citácie v texte (všetka použitá literatúra je zhrnutá v samostatnej stránke v pomocnom riadku)

ukážka - citácia literatúry v texte

ukážka - citácie literatúry

 • v galérii sa medzi fotografiami môžete pohybovať pomocou tlačidiel
ukážka - galéria
 • niektoré obrázky sú miniatúry, po kliknutí na ne sa ukáže fotografia v plnej veľkosti.

Informácie

Náučné kapitoly sú písané v troch úrovniach náročnosti: základnej (populárnej), strednej (populárno-náučnej) a vysokej (odbornej). Čím ďalej sa dostanete v stromovej štruktúre stránky, tým viac odborných informácií budú podkapitoly obsahovať a o to odbornejšie budú písané.

Interaktivita a publicita

Testy a hry sa otvárajú v samostatných oknách. Po ich absolvovaní a vyhodnotení sa zobrazí ponuka liniek na stránky súvisiace s obsahom testu alebo hry (načítajú sa v hlavnom okne, takže v prípade dvoch a viacerých nesprávnych odpovedí sa z okna testu budete môcť pozrieť na všetky „ťaháky“).

ukážka - Testy

Kvalitu hier je možné ohodnotiť hlasovaním priamo na ich stránke.

Kľúč na určovanie našich druhov sa rovnako otvára v samostatnom okne, čo umožňuje overiť si správnosť určenia. Kľúč má samostatný návod na použitie, ktorý odporúčame pred jeho použitím preštudovať.

Stránka ponúka aj súťaže, službu určovania druhov z fotografií a možnosť zapojiť sa do mapovania vzácnych druhov vážok.

Prístup k niektorým funkciám vyžaduje registráciu na stránke. Tá je bezplatná a údaje slúžia len na vašu identifikáciu v našom systéme.

Veríme, že sa vám stránka bude páčiť a bude pre vás aj užitočným zdrojom informácií. Ak budete mať návrhy na jej zlepšenie alebo ak nebude niečo fungovať, môžete nám o tom dať vedieť mejlom alebo prostredníctvom diskusného fóra (otázky a názory).