vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Anax parthenope
počet hlasov: 310

Anax parthenope
počet hlasov: 220

Anax parthenope
počet hlasov: 315

Anax parthenope
počet hlasov: 202

Brachytron pratense
počet hlasov: 316

Brachytron pratense
počet hlasov: 378

Brachytron pratense
počet hlasov: 342

Brachytron pratense
počet hlasov: 210

Hemianax ephippiger
počet hlasov: 211

Gomphus flavipes
počet hlasov: 221

Gomphus flavipes
počet hlasov: 421

Gomphus flavipes
počet hlasov: 356

Gomphus flavipes
počet hlasov: 344

Gomphus flavipes
počet hlasov: 375

Gomphus flavipes
počet hlasov: 283

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 173

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 323

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 77

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 82

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 292

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 390

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 116

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 200

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 241

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 335

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 236

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 301

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 175

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 229

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 315


Zoradené podľa zoologického systému

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa počtu hlasov