vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 604

Calopteryx splendens
počet hlasov: 537

Aeshna isosceles
počet hlasov: 494

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 456

Coenagrion puella
počet hlasov: 430

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 430

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 403

Gomphus flavipes
počet hlasov: 401

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 395

Sympetrum danae
počet hlasov: 390

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 383

Calopteryx virgo
počet hlasov: 378

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 371

Erythromma najas
počet hlasov: 368

Aeshna mixta
počet hlasov: 361

Calopteryx splendens
počet hlasov: 360

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 360

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 360

Aeshna juncea
počet hlasov: 357

Brachytron pratense
počet hlasov: 357

Aeshna juncea
počet hlasov: 355

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 355

Gomphus flavipes
počet hlasov: 355

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 354

Sympecma paedisca
počet hlasov: 354

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 353

Lestes barbarus
počet hlasov: 351

Ischnura pumilio
počet hlasov: 349

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 347

Sympetrum danae
počet hlasov: 344


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému