vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 194

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 254

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 383

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 307

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 223

Cordulegaster heros
počet hlasov: 286

Cordulegaster heros
počet hlasov: 205

Cordulegaster heros
počet hlasov: 220

Cordulegaster heros
počet hlasov: 308

Cordulegaster heros
počet hlasov: 213

Cordulia aenea
počet hlasov: 88

Cordulia aenea
počet hlasov: 277

Cordulia aenea
počet hlasov: 199

Cordulia aenea
počet hlasov: 211

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 355

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 221

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 88

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 256

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 298

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 140

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 249

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 312

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 276

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 276

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 339

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 286

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 403

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 205

Erythromma najas
počet hlasov: 327

Erythromma najas
počet hlasov: 221


Zoradené podľa abecedy

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť podľa počtu hlasov zoradiť podľa zoologického systému