Novinky v projekte rašelinísk

17. august 2014, autor: Dušan Šácha
Vedecké výsledky projektu
Aby sme nezabudli - keďže jedným z hlavných cieľov projektu bol výskum lokalít, informácia o jeho výsledkoch. Dva články z výskumu lokalít nájdete v časopise Folia faunistica Slovaca (vychádza online).
8. august 2014, autor: Dušan Šácha
Virtuálne náučné chodníky
A aby sme nezabudli na to najdôležitejšie. Projekt bol o pol roka predĺžený z dôvodu spracovávania virtuálnych náučných chodníkov obidvoch lokalít. Tieto sme úspešne dokončili a na stránke ich môžete už nejaký čas (od júna) vidieť. Takže ak sa do Popradu alebo Šuje nemôžete vybrať osobne, vyskúšať môžete aspoň virtuálne prehliadky. Dostanete sa na ne cez stránky lokalít alebo cez tieto priame linky:
Šuja www.vazky.sk/raseliniska/sujske/
Poprad www.vazky.sk/raseliniska/poprad/
8. august 2014, autor: Dušan Šácha
Ukončenie projektu
Projekt ochrany rašelinísk bol k 30. júnu t.r. ukončený. Uplynulý mesiac sme strávili vypracovaním záverečnej správy a veríme, že po jej schválení budeme môcť projekt čoskoro uzavrieť.
Stále však budeme radi, ak Váš záujem o Šujské a Popradské rašelinisko bude trvať aj naďalej a aj po skončení nášho projektu pomôžete pri ich ochrane.
Za spoluprácu a pozornosť Vám ďakujeme.
12. december 2013, autor: Dušan Šácha
Verejné obstarávanie na virtuálne náučné chodníky
Po predchádzajúcom neúspešnom pokuse znova skúšame nájsť spracovateľa virtuálnych náučných chodníkov. Výzva je už od pondelka v časti "Na stiahnutie".
24. október 2013, autor: Dušan Šácha
Reportáž zo Šuje
Tak sa nám predsa podarilo získať reportáž z brigády v Šuji. Je v časti "Na stiahnutie" a niektorí z vás sa tam možno spoznajú.
7. október 2013, autor: Dušan Šácha
Náučné chodníky + verejné obstarávanie
Ciele projektu prešli v posledných mesiacoch miernou úpravou. Na základe aktuálnych informácií z katastra o vlastníckych vzťahoch na lokalitách sa vybudovanie dvoch náučných chodníkov podľa pôvodného plánu ukázalo ako nereálne.
Po zasadnutí Riadiaceho výboru Blokového grantu a niekoľkých rokovaniach Spoločnosti Aqua vita a Nadácie EKOPOLIS bolo prijaté riešenie, podľa ktorého sa reálne náučné chodníky na lokalitách nahradia virtuálnymi chodníkmi na webstránke projektu. Spoločnosť Aqua vita z tohto dôvodu vyhlasuje výzvu na predkladanie cenových ponúk na spracovanie virtuálnych náučných chodníkov Popradského a Šujského rašeliniska.
Výzva je dostupná v sekcii "Na stiahnutie". Doplnkové informácie podávame mejlom na adrese dusan.sacha@vazky.sk.
30. august 2013, autor: Dušan Šácha
Druhý výjazd do Švajčiarska
V dňoch 25.-29.8. bol zástupca Spoločnosti Aqua vita na druhom študijnom pobyte vo Švajčiarsku. Náplňou tentoraz boli horské druhy a biotopy Álp a ich ochrana.
Bohužiaľ, počasie bolo proti, takže sme videli len dve vážky a aj to posledný deň a z 20 metrov. Navštívili sme však biotopy vrchovísk a horských pramenísk a mali sme malú ukážku revitalizácie týchto biotopov.
Fotky z cesty sa čo nevidieť objavia vo fotoblogu.
23. júl 2013, autor: Dušan Šácha
Výsledok brigády na Šujskom rašelinisku
Akcia dopadla nad očakávanie dobre. Zišlo sa nás tam asi 30 ľudí (pridalo sa aj OZ Prales). Pracovalo sa obidva dni, pričom sme vykosili a vyhrabali odhadom tak 3 ha. V prestávkach sme s dobrovoľníkmi podnikli objaviteľsko-náučnú výpravu do rašeliniska. Vrcholom programu bol parádny baraní gulášik.
Na brigádu sa prišli pozrieť aj páni z TASR a pani zo Slovenského rozhlasu. Bohužiaľ, príspevky nám neposlali, ale reportáž šla na Rádiu Regina BB v stredu 17.7. vo vysielaní po 14.00.
1    2   
 
TOPlist