Partneri a sponzori projektu

Projekt realizuje Aqua vita – Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí.

Partnerom projektu je Swiss Biological Records Centre, Swiss Working Group for Dragonfly Conservation.

Organizácie spolupracujúce na projekte:

  Správa NP Malá Fatra
  Správa TANAP
  OZ Tilia

Podpora
Tento projekt bol podporený v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Ďakujeme aj týmto darcom:

firmy

  HAGEOS s r. o.
  INOTESKA s r. o.

občania

  Ján Šácha, Liptovský Mikuláš
  Pavol Lukášik, Liptovská Sielnica
  rodina Škojcová, Mokrý Háj
  Dušan Nemec, Liptovský Hrádok
  Michal Smitek, Partizánske