O projekte

Názov: Zlepšenie ochrany vybraných mokradí severného Slovenska na základe fauny vážok (PP-2012-001).

Ciele: Dosiahnuť vyššiu kvalitu starostlivosti o dve modelové lokality mokradných ekosystémov na severnom Slovensku (Šujské rašelinisko, Popradské rašelinisko), a to v oblasti praktickej starostlivosti, výskumu a práce s verejnosťou.

Plánované aktivity:
V oblasti výskumu: výskum spoločenstiev vážok a ich ekológie.
V oblasti praktickej starostlivosti: kosenie, odvoz odpadu, likvidácia inváznych druhov rastlín, upresnenie hraníc, pripomienkovanie programov starostlivosti.
V oblasti práce s verejnosťou: spracovanie informačných materiálov, náučných lokalít, zapojenie miestnych komunít.

Trvanie: 2012 - 2013.

Rozpočet: 27768,92 €.
Projekt je vo výške 90% podporený zo zdrojov Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Zostávajúcich 10% financujeme z vlastných zdrojov a sponzoringu. Pomôžte nám ich získať!

logo

TOPlist