Kontakt

Projekt realizuje:

    Aqua Vita – Živá voda,
    Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí
    Podtatranského 31
    031 01 Liptovský Mikuláš

    web: www.vazky.sk

Koordinátor projektu:

Webmaster: