vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Slovenské vážkarske stretnutie 2023

Pozvánka na SVS 2023

Základňa:
Košťany nad Turcom, penzión Turčiansky dvor

Termín:
13.-16. júl 2023

Program:
Terénne exkurzie, manažment lokalít, prednášky a prezentácie fotografií. Presný program bude zverejnený na konci júna.

Cieľ:
Turčianska kotlina vrátane ramsarskej lokality Mokrade Turca patrí medzi centrá biodiverzity vážok na Slovensku. Cieľom SVS bude zmapovať aktuálne spoločenstvá a zhodnotiť ich vývoj v priebehu skoro polstoročia, čo tu výskum vážok prebieha. Termín je určený tak, aby účastníci SVS mali možnosť pozorovať maximum druhovej diverzity vážok.

Ťaháky a odmeny:
Lákadlami sú druhy ako Coenagrion ornatum, Ophiogomphus cecilia alebo Cordulegaster bidentata, ktoré majú v tomto regióne stabilné populácie. V minulosti tu boli zaznamenané aj Brachytron pratense, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum flaveolum, S. meridionale alebo S. pedemontanum. Osobitná pozornosť bude patriť šidielku veľkoškvrnnému (Coenagrion pulchellum), ktorého jediný hodnoverný výskyt na severe Slovenska je práve v Turci. Druhy uvádzané v literatúre, ktorých výskyt treba preveriť a je na ne vypísaná mimoriadna odmena, sú Coenagrion hastulatum a Aeshna caerulea.

Odborná náplň:
Diskusia o národnom červenom zozname vážok, jednotnej vážkarskej databáze, príprave atlasu vážok SR, seminár k monitoringu vážok.

Kurz určovania lariev:
Vzhľadom na dobrý ohlas vlaňajšieho prvého ročníka kurzu určovania lariev vážok je v prípade záujmu možnosť zorganizovať jeho pokračovanie aj v tomto roku, a to na dva dni (12.-13. júla). Prvý deň úroveň začiatočnícka, druhý deň pokročilá.

Prihlasovanie:
Do 15. apríla emailom (vypíšte návratku a pošlite ju na dusan.sacha@vazky.sk).

Upozornenie:
SVS 2023 je oficiálna vážkarska akcia s odborným a zákonným krytím poskytnutým jej organizátormi. Prihlásení účastníci sa zaväzujú rešpektovať pokyny organizátorov v súlade s týmito princípmi.


Výsledky SVS 2022

SVS 2022 sa uskutočnilo 17.-19.6.2022 v Slovenskom krase. Zúčastnilo sa ho 32 vážkarov, medzi ktorými boli vedci, profesionálni ochranári aj laici, vrátane siedmich detí. Stretnutie malo aj tento rok medzinárodný rozmer vďaka účastníkom z Ostravskej univerzity. Preskúmali sme 25 lokalít, na ktorých sme potvrdili výskyt 32 druhov vážok. Podarilo sa nám dokonca objaviť nové lokality druhov európskeho významu Leucorrhinia pectoralis, Coenagrion ornatum a Cordulegaster heros. Z ostatných pozorovaných druhov za zmienku stoja najmä Somatochlora flavomaculata a Epitheca bimaculata. Úplnou novinkou bol kurz určovania lariev vážok, ktorý absolvovalo 10 účastníkov SVS.


Na stiahnutie:

pozvánka - obrázok
pozvánka - text (word) a (pdf) vrátane podrobných informácií o mieste, čase a všetkom dôležitom
návratka (word) a (pdf)