vážky.sk - logo

VITAJTE NA VÁŽKY.SK

Mapa stránky, vysvetlivky, návod na používanie webu ...

pomocné menu - logo
 


Slovenské vážkarske stretnutie 2019

Pozvánka na SVS 2019

Základňa: Terénna stanica CHKO Vihorlat v Kusíne (Zemplínska Šírava).

Program: Terénne exkurzie, manažment lokalít, prednášky a prezentácie fotografií. Presný program bude zverejnený v priebehu mája a júna.

Návnady, lákadlá a ťaháky:
Mokrade medzinárodného významu Senné - rybníky a Latorica.
Coenagrion scitulum, C. ornatum, Anax ephippiger, Opiogomphus cecilia, Gomphus flavipes, Somatochlora flavomaculata, Leucorrhinia pectoralis, Sympetrum pedemontanum, S. fonscolombii, S. meridionale a ďalších asi 40 druhov vážok.

Špeciálna odmena: Za nález Aeshna viridis a Cordulegaster heros.

Prihlasovanie: Do 15. apríla emailom (vypíšte návratku a pošlite ju na dusan.sacha@vazky.sk) alebo cez Googleforms.


Pozor! Zmena termínu prihlasovania.

Prihlasovanie na SVS je predĺžené do 30. apríla 2019.


Na stiahnutie:

pozvánka - obrázok
pozvánka - text vrátane podrobných informácií o mieste, čase, vážkach a všetkom dôležitom
návratka