vážky.sk - logo

ČO SÚ VÁŽKY?

Vážky sú veľmi starobylá skupina hmyzu. Zažili vznik aj vyhynutie dinosaurov, spájanie a rozpad kontinentov, doby ľadové a prežili až do súčasnosti. Vzduchu vládli už v prvohorách, keď dorastali do obrovských rozmerov (70 cm). Okrem toho, že sú dôležité pre vedu, v mnohých kultúrach symbolizujú silu, odvahu, šťastie a vytrvalosť a sú aj veľkou inšpiráciou pre umelcov.

Čo sú vážky? - logo
 


Európsky zoznam vážok

Európa má v odonatológii dlhoročnú tradíciu. Prvé práce o faune vážok Európy boli publikované v 30. rokoch 18. storočia1. Prekvapujúce sú preto dosť značné rozdiely v uvádzaných počtoch druhov vážok - od 97 do 141 druhov2. Askew3 zahrnul do európskej fauny 114 druhov vážok, Wasscher & Bos4 uvádzajú 130 druhov. Aktuálny zoznam „List of European Species” 5 obsahuje 126 druhov (s poddruhmi 160 slovníktaxónovTaxón - Systematická skupina, ako je druh, poddruh, rod, čeľaď atď. ) vážok. Jednou z príčin rozdielnych počtov je, že niektorí autori nezahŕňajú do územia Európy pohorie Ural, ostrovy pri Turecku, ostrov Rodos a Kanárske ostrovy.

Fauna vážok je teda relatívne dobre preskúmaná, ešte vždy sa však môžu prihodiť prekvapenia, ako bolo v roku 1979 popísanie nového slovníkendemickéhoEndemit - Druh vyskytujúci sa len v istom ohraničenom území. druhu vážky strednej Európy z prítokov Dunaja pri Viedni - Cordulegaster heros Theischinger 1979.

Zaujímavé je, že počet druhov vážok v Európe má stúpajúci trend. Spôsobujú to migranti, ktorí dočasne alebo trvalo obohacujú európsku faunu vážok. Wasscher & Bos4 publikovali výskyt 19 druhov vážok nepôvodných v Európe, napr.:

 • Enallagma signatum zo Severnej Ameriky, nález v Anglicku,
 • Ischnura senegalensis z Afriky, nález vo Francúzsku a Anglicku,
 • Anax guttatus z Ázie, nález v Anglicku,
 • Crocothemis servilia z Ázie, nález v Anglicku,
 • Anax junius zo Strednej Ameriky, nájdený v južnom Anglicku v roku 1998, druh sa slovníknaturalizovalNaturalizácia - udomácnenie sa druhu v cudzom prostredí. a založil trvalé populácie6.

Európsky zoznam vážok

Spracované systematicky od podradov k poddruhom podľa Heijdena5, linky vedú ku stránkam druhov vyskytujúcich sa na Slovensku.

 • Zygoptera
  • Calopterygidae
   • Calopteryx (Leach, 1815)
    • haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
    • splendens (Harris, 1782)
     • balcanica (Fudakowski, 1930)
     • caprai (Conci, 1956)
     • intermedia (Selys, 1887*)
     • mingrelica (Selys, 1869)
     • splendens (Harris, 1782)
    • taurica (Selys, 1853)
    • virgo (Linnaeus, 1758)
     • festiva (Brullé, 1832)*
     • meridionalis (Selys, 1853)
     • virgo (Linnaeus, 1758)
    • xanthostoma (Charpentier, 1825)
  • Euphaeidae
   • Epallage (Charpentier, 1840)
    • fatime (Charpentier, 1840)
  • Lestidae
   • Lestes (Leach, 1815)
    • barbarus (Fabricius, 1798)
    • dryas (Kirby, 1890)
    • macrostigma (Eversmann, 1836)
    • parvidens (Artobolevski, 1929)
    • sponsa (Hansemann, 1823)
    • virens (Charpentier, 1825)
     • vestalis (Rambur, 1842)
     • virens (Charpentier, 1825)
    • viridis (Vander Linden, 1825)
   • Sympecma (Burmeister, 1839)
    • fusca (Vander Linden, 1820)
    • gobica (Förster, 1900)*
    • paedisca (Brauer, 1882)
  • Coenagrionidae
   • Cercion (Navas, 1907)
    • lindenii (Selys, 1840)
   • Coenagrion (Kirby, 1890)
    • armatum (Charpentier, 1840)
    • caerulescens (Fonscolombe, 1838)
     • caerulescens (Fonscolombe, 1838)
     • caesarum (Schmidt, 1959)
    • hastulatum (Charpentier, 1825)
    • hylas (Trybom, 1889)
     • freyi (Bilek, 1954)
     • [hylas] (Trybom, 1889)
    • johanssoni (Wallengren, 1894)
    • lunulatum (Charpentier, 1840)
    • mercuriale (Charpentier, 1840)
     • castellani (Roberts, 1948)
     • mercuriale (Charpentier, 1840)
    • ornatum (Selys, 1850)
    • ponticum (Bartenev, 1929)
     • ponticum (Bartenev, 1929)*
     • intermedium (Lohmann, 1990)
    • puella (Linnaeus, 1758)
    • pulchellum (Vander Linden, 1825)
    • scitulum (Rambur, 1842)
   • Erythromma (Charpentier, 1840)
   • Nehalennia (Selys, 1850)
   • Pyrrhosoma (Charpentier, 1840)
    • nymphula (Sulzer, 1776)
     • elisabethae (Schmidt, 1948)
     • nymphula (Sulzer, 1776)
   • Enallagma (Charpentier, 1840)
   • Ischnura (Charpentier, 1840)
    • elegans (Vander Linden, 1820)
     • ebneri (Schmidt, 1938)
     • elegans (Vander Linden, 1820)
     • pontica (Schmidt, 1939)
    • fontaineae (Morton, 1905)
    • genei (Rambur, 1842)
    • graellsii (Rambur, 1842)
    • hastata (Say, 1839)
    • pumilio (Charpentier, 1825)
   • Ceriagrion (Selys, 1876)
    • tenellum (Villers, 1789)
     • nielseni (Schmidt, 1953)
     • tenellum (Villers, 1789)
  • Platycnemididae
   • Platycnemis (Burmeister, 1839)
    • acutipennis (Selys, 1841)
    • dealbata (Selys, 1863)*
    • latipes (Rambur, 1842)
    • pennipes (Pallas, 1771)
     • nitidula (Brullé, 1832)
     • pennipes (Pallas, 1771)
 • Anisoptera
  • Aeshnidae
   • Aeshna (Fabricius, 1775)
    • affinis (Vander Linden, 1820)
    • caerulea (Ström, 1783)
    • crenata (Hagen, 1856)
    • cyanea (Müller, 1764)
    • grandis (Linnaeus, 1758)
    • isosceles (Müller, 1767)
     • antehumeralis (Schmidt, 1950)
     • isosceles (Müller, 1767)
    • juncea (Linnaeus, 1758)
    • mixta (Latreille, 1805)
    • serrata (Hagen, 1856)
     • +osiliensis (Mierzejewski, 1913)
     • [serrata] (Hagen, 1856)
    • subarctica (Walker, 1908)
     • elisabethae (Djakonov, 1922)
     • [subarctica] (Walker, 1908)
    • viridis (Eversman, 1836)
   • Anax (Leach, 1815)
   • Hemianax (Selys, 1839)
    • ephippiger (Burmeister, 1839)
   • Brachytron (Evans, 1845(
   • Caliaeschna (Selys, 1883)
    • microstigma (Schneider, 1845)
   • Boyeria (McLachlan, 1896)
    • cretensis (Peters, 1991)
    • irene (Fonscolombe, 1838)
  • Gomphidae
   • Gomphus (Leach, 1815)
    • flavipes (Charpentier, 1825)
     • flavipes  (Charpentier, 1825)
     • lineatus (Bartenev, 1929)
    • graslinii (Rambur, 1842)
    • pulchellus (Selys, 1840)
    • schneiderii (Selys, 1840)
    • simillimus (Selys, 1850)
    • vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
   • Paragomphus (Cowley, 1934)
    • genei (Selys, 1841)
   • Onychogomphus (Selys, 1854)
    • assimilis (Schneider, 1845)*
    • costae (Selys, 1885)
    • flexuosis (Schneider, 1845)*
    • forcipatus (Linnaeus, 1758)
     • forcipatus (Linnaeus, 1758)
     • unguiculatus (Vander Linden, 1820)
    • uncatus (Charpentier, 1840)
   • Ophiogomphus (Selys, 1854)
   • Lindenia (De Haan, 1826)
  • Cordulegastridae
   • Cordulegaster (Leach, 1815)
    • bidentata (Selys, 1843)
     • bidentata (Selys, 1843)
     • sicilica (Fraser, 1929)
    • boltonii (Donovan, 1807)
     • boltonii (Donovan, 1807)
     • iberica (Boudot & Jacquemin, 1995)
     • immaculifrons Selys, 1858
    • helladica (Lohmann, 1993)
     • bucholzi (Lohmann, 1993)
     • helladica (Lohmann, 1993)
     • kastalia (Lohmann, 1993)
    • heros (Theischinger, 1979)
     • heros (Theischinger, 1979)
     • pelionensis (Theischinger, 1979)
    • insignis (Schneider, 1854)
    • picta (Selys, 1854)
    • trinacriae (Waterston, 1976)
  • Corduliidae
   • Cordulia (Leach, 1915)
   • Epitheca (Burmeister, 1839)
   • Somatochlora (Selys, 1871)
    • alpestris (Selys, 1840)
    • arctica (Zetterstedt, 1840)
    • flavomaculata (Vander Linden, 1825)
    • metallica (Vander Linden, 1825)
     • abocanica (Beleshev, 1955)
     • metallica (Vander Linden, 1825)
     • meridionalis (Nielsen, 1935)
    • sahlbergi (Trybom, 1889)
   • Oxygastra (Selys, 1870)
    • curtisii (Dale, 1834)
  • Macromiidae
   • Macromia (Rambur, 1842)
    • splendens (Pictet, 1834)
  • Libellulidae
   • Libellula (Linnaeus, 1758)
   • Orthetrum (Newman, 1833)
    • albistylum (Selys, 1848)
    • brunneum (Fonscolombe, 1837)
     • brunneum (Fonscolombe, 1837)
     • cycnos (Selys, 1848)
    • cancellatum (Linnaeus, 1758)
    • chrysostigma (Burmeister, 1839)
    • coerulescens (Fabricius, 1798)
     • anceps (Schneider, 1845)
     • coerulescens (Fabricius, 1798)
    • nitidinerve (Selys, 1841)
    • sabina (Drury, 1770)*
    • trinacria (Selys, 1841)
   • Diplacodes (Kirby, 1889)
    • levebvrei (Rambur, 1842)
   • Brachythemis (Brauer, 1868)
    • eucosticta (Burmeister, 1839)
   • Crocothemis (Brauer, 1868)
   • Sympetrum (Newman, 1839)
   • Leucorrhinia (Brittinger, 1850)
   • Trithemis (Brauer, 1868)
    • annulata (Palisot de Beauvois, 1807)
   • Zygonyx (Hagen, 1867)
    • torrida (Kirby, 1889)
   • Pantala (Hagen, 1861)
    • flavescens (Fabricius, 1798)
   • Selysiothemis (Ris, 1897)
    • nigra (Vander Linden, 1825)

Poznámky:

Druhy (poddruhy) s možným výskytom v európskej časti Uralu
 • Coenagrion hylas hylas (Trybom, 1889)
 • Aeshna undulata (Bartenev, 1930)
 • Somatochlora graeseri (Selys, 1887)
 • Leucorrhinia dubia orientalis (Selys, 1887)
Druhy (poddruhy) s výskytom na ostrove Rodos a Kanárskych ostrovoch
 • Onychogomphus forcipatus albotibialis (Schmidt, 1954)
 • Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845)
 • Trithemis festiva (Rambur, 1842)
 • Ischnura saharensis (Aguesse, 1958)
 • Sympetrum nigrifemur (Selys, 1884)
 • Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839)
Exotické druhy a poddruhy, väčšinou slovníkintrodukovanéIntrodukcia - zavlečenie druhu do ekosystému, v ktorom sa pôvodne nevyskytoval. v štádiu larvy a nájdené v botanických záhradách a skleníkoch, uvedený je pôvod druhu / jeho výskyt v Európe

(GB= Anglicko, LV= Lotyšsko, NL= Holandsko, F= Fínsko)

 • Coenagrionidae
  • Agriocnemis femina (Brauer, 1868) – Ázia / NL
  • Argia fummipennis (Burmeister, 1839) – Amerika / GB
  • Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) – Ázia / GB
  • Enallagma signatum (Hagen, 1861) – Amerika / GB
  • Ischnura posita (Hagen, 1861) – Amerika / GB
  • Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) – Ázia a Afrika / GB a F
  • Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) – Ázia / F
 • Aeshnidae
  • Anax gibbosulus (Rambur, 1842) – Ázia a Austrália / GB
  • Anax guttatus (Burmeister, 1839) – Ázia / GB a F
 • Gomphidae
  • Ictinogomphus decoratus melaenops (Selys, 1858) – Ázia / NL
 • Libellulidae
  • Crocothemis servilia (Drury, 1770) – Ázia / GB
  • Erythemis simplicicollis (Say, 1839) – Amerika / GB
  • Neurothemis fluctuans (Fabricius, 1793) – Ázia / NL a F
  • Orthetrum japonicum internum (McLachlan, 1894) – Ázia / F
  • Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) – Ázia / GB
  • Sympetrum eroticum (Selys, 1883) – Ázia / LV*
  • Tramea transmarina euryale (Selys, 1878) – Ázia / GB
  • Urothemis bisignata (Brauer, 1868) – Ázia a Austrália / GB

Vysvetlivky:

* taxón môže byť pôvodný v Európe

+ problematický taxón

1 SAHLÉN, G., BERNARD, R., RIVERA A.C., KETELAAR, R. & SUHLING, F., 2004. Critical species of Odonata in Europe. International Journal of Odonatology 7 (2): 384-398
2 WILDERMUTH, H., 1991. Verbreitung und Status von Leucorrhinia pectoralis (Charp., 1825) in der Schweiz und in weiteren Teilen Mitteleuropas (Odonata: Libellulidae). Opusc. zool. flumin., 74: 1-10
3 ASKEW, R.R., 1988: The Dragonflies of Europe. Harley Books, Colchester, 294 pp.
4 WASSCHER, M.T., Bos, F.G., 2000. The European dragonflies: notes on the check list and on species diversity. Odonatologica, 29 (1): 31-43
5 HEIJDEN, A., 2005. List of European species [05.2005; http://fly.to/dragonflies]
6 PARR, A., 2002. British Dragonfly Society – Migrant Dragonfly Project. [11.2002; http: //www.dragonflysoc.org.uk/projects.html]