vážky.sk - logo

ZAPOJTE SA ...

Súťaže, projekty a možnosti, ako prispieť k poznávaniu vážok v SR. Každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu,
tu nájde niečo pre seba.

vážky a človek - logo
 


Vyhlásenie výsledkov nultého ročníka

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:

predseda poroty - Dušan Šácha, hlavný organizátor súťaže a predseda Spoločnosti Aqua vita
členovia poroty - Eva Bulánková, vysokoškolská pedagogička a odborníčka na vážky
  - Lívia Fenyvesiová, vysokoškolská pedagogička a odborníčka na vzdelávanie
  - Boris Demovič, profesionálny ochranca prírody a fotograf
  - Ladislav Racko, dobrovoľný ochranca prírody, amatérsky vážkar a fotograf

Súťaž prebiehala od apríla do októbra 2012. Zaregistrovalo sa šesť skupín, zapísaných bolo spolu osem pozorovaní zo štyroch lokalít, do fotosúťaže bolo prihlásených päť fotografií.

Odborná porota sa na základe uvedeného rozhodla, že hlavná cena nebude z dôvodu nedostatočnej konkurencie v nultom ročníku súťaže Hľadaj vážku! udelená ani v jednej kategórii.

Porota sa napriek tomu rozhodla vyhlásiť víťazov v kategóriách o najaktívnejšiu skupinu a o najkrajšiu fotografiu, a to:
- Skupine Pásikovec z Krnej v kategórii O najaktívnejšiu skupinu za snahu o ochranu biotopu chráneného a ohrozeného druhu Cordulegaster bidentata.
- Skupine Tomášek Peter z Bratislavy v kategórii O najkrajšiu fotografiu za snímku párenia Platycnemis pennipes.

Víťazi za dobré výkony v súťaži vyhrávajú CD Vážky na Slovensku.

Porota sa tiež rozhodla oceniť všetky aktívne zapojené skupiny, ktoré dostanú výber z tlačených materiálov Spoločnosti Aqua vita.

Organizátori súťaže Hľadaj vážku! sa na základe výsledkov nultého ročníka rozhodli, že ďalšie kolo bude otvorené až po tom, ako sa doň zaregistruje minimálny počet desať skupín. Z tohto dôvodu žiadame všetkých, ktorí by mali záujem súťažné skupiny viesť, aby sa nám ozvali na adresu dusan.sacha@vazky.sk. Pre vedúcich pred spustením nového súťažného kola zorganizujeme metodický seminár.