vážky.sk - logo

ZAPOJTE SA ...

Súťaže, projekty a možnosti, ako prispieť k poznávaniu vážok v SR. Každý, kto by chcel priložiť ruku k dielu,
tu nájde niečo pre seba.

vážky a človek - logo
 


Hľadaj vážku! Otázky a odpovede.

Ako sa zaregistrovať do súťaže?
Ako používať online databázy a orientovať sa v nich?
Kedy mám poslať výsledky - priebežne alebo až na konci?
Ako mám dokumentovať výskyt druhu? Je potrebné odfotiť všetky nájdené jedince?
Musí byť vedúcim skupiny len dospelý človek?
Môže jeden vedúci viesť viac skupín?
Môžem tú istú fotografiu použiť ako dokumentáciu druhu aj ju prihlásiť do fotosúťaže? Koľko fotiek môžem prihlásiť do fotosúťaže?
Čo ak sa mi druh nepodarí odfotografovať? Môžem jeho pozorovanie poslať aj bez fotky?
Kde môžem robiť výskum?
Je potrebné druh zapísať viackrát?
Môžem si vopred skonzultovať určenie druhu?
Čo ak sa podmienky na lokalite zmenia? Mám ju nanovo zapísať do zoznamu lokalít?

 

Ako sa zaregistrovať do súťaže?
Do súťaže sa registrujete na linke Evidencia súťažiacich. Je potrebné vyplniť všetky polia formulára.
Pole meno skupiny Vás bude počas súťaže identifikovať, preto je jedinečné. Ak je meno, ktoré ste si vybrali, už použité, systém Vás na to upozorní. Z tohto dôvodu ani nie je možné meno skupiny neskôr meniť.
Polia Počet členov, Vek najmladšieho členaVek najstaršieho člena ponúkajú výber hodnôt, ostatné polia je potrebné vypísať. Vypisovaniu venujte pozornosť, predovšetkým skontrolujte, či ste uviedli správny mejlový kontakt.
O úspešnej registrácii dostanete potvrdzujúci mejl. V ňom Vám bude doručené aj prístupové heslo do súťaže. Ak ste mejl nedostali, pravdepodobne ste spravili chybu v adrese. V takom prípade nás kontaktujte (dusan.sacha@vazky.sk) a uveďte meno skupiny.
Všetky údaje okrem mena skupiny je neskôr možné zmeniť. Na zmenu údajov sa dostanete linkou zo stránky evidencie alebo cez ľavé menu.

Ako používať online databázy a orientovať sa v nich?
Do databáz sa dostanete kliknutím na ich linky (databáza lokalít, databáza pozorovaní, prehľad fotografií prihlásených do fotosúťaže). Linky sa zobrazujú na stránke vstup do súťaže / formuláre, ako aj v potvrdeniach o pridaní záznamu. Do systému sa prihlasujete menom skupiny a heslom.
Databázy slúžia na rýchlu orientáciu v záznamoch Vašej skupiny.

 • Databáza lokalít zobrazuje zapísané lokality, zoradené podľa mesta / obce, názvu lokality a typu biotopu. POZOR! Názov lokality musí byť jedinečný. V prípade duplicity (pokus použiť už raz zapísaný názov lokality) Vás na to systém upozorní a bude treba použiť iný názov.
 • Databáza pozorovaní zobrazuje Vaše zapísané pozorovania. Zoradené sú podľa druhu, lokality a dátumu. Posledný stĺpec zobrazuje stav revízie záznamu. Ak bolo určenie druhu overené, bude sa v ňom zobrazovať správne meno druhu. Prázdne pole znamená, že záznam zatiaľ nebol preverený.
 • Databáza fotografií ukazuje fotografie prihlásené skupinou do fotosúťaže. Zoradené sú podľa autora, lokality a názvu fotografie. Fotografie je možné v systéme zobraziť.

Na odosielanie údajov do databáz slúžia formuláre.

 • Každá databáza má vlastný formulár.
 • Po odoslaní formulára je potrebné počkať, kým sa Vám v prehliadači nenačíta potvrdenie o odoslaní údajov do databázy. Okno je možné zavrieť až potom. V opačnom prípade zápis nemusí byť úspešný.
 • Či sa údaje správne zapísali, si môžete overiť v prehľade príslušnej databázy (ako bolo opísané vyššie).
 • Pokyny a rady k vypisovaniu formulárov (pridávanie lokalít, pridávanie pozorovaní, prihlasovanie fotografií) nájdete v tomto súbore: Návod.
 • Údaje vypisujte a odosielajte, až keď ste si istí, že sú úplné a správne. Po odoslaní formulára už nebudete mať možnosť ich sami opraviť alebo zmeniť. Vo výnimočných prípadoch môžete o zmenu požiadať organizátorov súťaže na adrese dusan.sacha@vazky.sk. V žiadosti je potrebné presne identifikovať, o ktorý záznam ide (uviesť meno skupiny, databázu a všetky kolónky, ktoré sa zobrazujú v jej prehľade), čo treba zmeniť a aký je dôvod zmeny.

Po skončení práce s databázami sa nezabudnite odhlásiť. Je to ochrana pred zneužitím Vašich údajov.

Kedy mám poslať výsledky - priebežne alebo až na konci?
Výsledky je potrebné posielať priebežne. Jednak to uľahčí ich spracovanie, a tiež v prípade nejasností budete mať stále dosť času na prípadné dodatočné návštevy lokality.

Ako mám dokumentovať výskyt druhu? Je potrebné odfotiť všetky nájdené jedince?
Ak lokalitu navštívite raz a druh ste zistili v štádiách imága aj larvy (exúvia), stačí, ak ako dokumentáciu priložíte fotografiu jedného samca.
Ak lokalitu navštívite opakovane a druh na nej nájdete vo viacerých termínoch, fotodokumentáciu je potrebné spraviť vždy, keď ste druh pozorovali.
Prednostne pripájajte fotografie, na ktorých vidno určovacie znaky a vaše určenie druhu sa tak dá overiť. Ak určenie nebude jednoznačné, pravdepodobne si od vás vyžiadame ďalšie zábery.
V teréne je potrebné myslieť na to, že nie každý záber sa môže vydariť. Preto odporúčame robiť viac fotografií a nakoniec z nich vybrať tú, ktorá určenie najviac potvrdzuje.
Ak si určením v teréne nie ste istí, odporúčame jedinca odfotografovať a neskôr si určenie overiť podľa kľúča. Vyhnete sa tak prípadnej strate nového druhu vo vašich záznamoch.

Musí byť vedúcim skupiny len dospelý človek?
Áno, je to podmienka. Vedúci je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel súťaže svojou skupinou, preto to musí byť dospelý.

Môže jeden vedúci viesť viac skupín?
Nie je to štandardné, ale ani zakázané. Vedúci priamo nesúťaží, len za skupinu zodpovedá a odborne a pedagogicky ju vedie. Preto ak s tým súhlasí vedúci a aj členovia obidvoch skupín, môže mať viac skupín rovnakého vedúceho. Podmienkou je, aby v takejto situácii nedošlo k zámene členov skupín alebo ich výsledkov.

Môžem tú istú fotografiu použiť ako dokumentáciu druhu aj ju prihlásiť do fotosúťaže? Koľko fotiek môžem prihlásiť do fotosúťaže?
Počet súťažných fotografií nie je vo fotosúťaži obmedzený. Ak máte viac takých záberov, o ktorých si myslíte, že majú šancu, môžete prihlásiť všetky.
Ak ste fotografiu použili ako dokumentáciu, je možné sa s ňou zúčastniť aj fotosúťaže. Je ju však nutné poslať cez formulár fotosúťaže.

Čo ak sa mi druh nepodarí odfotografovať? Môžem jeho pozorovanie poslať aj bez fotky?
Dokumentácia nálezu je podmienka. Keďže súťaž chceme viesť tak, aby pri nej príroda netrpela, zvolili sme formu dokumentácie výskumu fotografiami. Preto sa bez fotografie pozorovanie nebude dať poslať.
Niekoľko tipov, ako sa môžete vyhnúť strate údajov:

 • Lokalitu navštívte viackrát. Ak sa aj raz fotodokumentácia nepodarí, druhý raz môžete byť úspešnejší. Hodnotiť sa nakoniec bude, či ste druh na lokalite našli, nie koľko ráz ste ho našli.
 • Väčšina fotoaparátov má zoom, ktorý umožňuje odfotografovať skoro všetky vážky. Počkajte, kým si vážka sadne, priblížte sa, pokiaľ vás pustí (často stačí na 3 m), použite čím väčší zoom a záber bude váš.
 • Niektoré druhy si skoro vôbec nesadnú. Na ne už musí byť fotograf skúsenejší a treba mať aj lepšiu techniku, kde si niektoré funkcie môžete nastaviť manuálne. Odporúčame vyzoomovať, koľko treba, nastaviť vysokú citlivosť (ISO 400 aj viac), krátky expozičný čas (1/500-1/1000), snímanie série fotografií a zaostriť na takú vzdialenosť, ako od vás vážka lieta (často majú obľúbené trasy). Potom treba mať už len veľkú kartu, trošku šťastia a pevnú ruku a aspoň jedna letovka bude určite dobrá.

Kde môžem robiť výskum?
Organizátori súťaže súťažiacich v tomto smere neobmedzujú - lokality môžu byť hocikde na Slovensku.
V zmysle pravidiel však treba rešpektovať vlastnícke práva a ochranu prírody. Na súkromné pozemky preto vstupujte len po dohode s ich majiteľmi a užívateľmi a cudzí majetok nepoškodzujte. V chránených územiach sa pohybujte len po značených chodníkoch a dodržiavajte zásady ochrany prírody. Tiež dbajte na vlastnú bezpečnosť, nevstupujte na miesta, kde hrozí ohrozenie vášho zdravia alebo života. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť postihnuté vylúčením skupiny zo súťaže.

Je potrebné druh zapísať viackrát?
Ak ste našli jeden druh na viacerých lokalitách, zapíšte do formulára jeho výskyt na každej lokalite.
Ak ste druh našli viac ráz na tej istej lokalite, v zásade ho stačí zapísať len raz. Odporúčame však zapísať každý termín, keď ste ho na lokalite pozorovali. Pri overovaní sa totiž môže ukázať, že určenie nebolo správne, preto je dobré mať v rezerve aj ostatné pozorovania.
POZOR! Každý záznam je charakterizovaný druhom, lokalitou a dátumom pozorovania. Pozorovanie jedného druhu z jednej lokality v jednom termíne výskumu zapisujte len raz. Duplicitné záznamy zo súťaže vyradíme.

Môžem si vopred skonzultovať určenie druhu?
Väčšina druhov vážok (samce) je veľmi ľahko určiteľná z fotografie. Na stránke tiež máme uverejnený kľúč, podľa ktorého si fotografiu dokážete určiť. Ak však bude potrebná konzultácia, môžete prostredníctvom vedúceho skupiny osloviť organizátora súťaže, ktorý vám vážku pomôže určiť.

Čo ak sa podmienky na lokalite zmenia? Mám ju nanovo zapísať do zoznamu lokalít?
Lokalita môže byť v databáze zapísaná len raz. Pri jej vkladaní do databázy sa snažte podmienky na lokalite charakterizovať tak, aby vystihovali premenlivosť počas celej sezóny. Duplicitné záznamy lokalít od jednej skupiny zo súťaže vyradíme.
Ak by sa charakter lokality v priebehu súťaže zásadne zmenil (napr. ľudským zásahom), kontaktujte organizátorov súťaže, ktorí vám povedia, ako postupovať.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám: dusan.sacha@vazky.sk.