vážky.sk - logo

HRY, TESTY, ZÁBAVA

Chcete si vyskúšať, ako vyzerá život vážky? Precvičiť logiku a myslenie? Otestovať vedomosti o vážkach?
Poslať pohľadnicu priateľom a známym? Alebo len sa dozvedieť niečo zaujímavé o vážkach? Vyskúšajte túto kapitolu.
V ponuke je 14 typov hier, 7 testov, 10 druhov pohľadníc a zaujímavosti o vážkach.

vážky a človek - logo
 


Pexeso

Pravidlá hry

 • cieľom hry je nájsť a vyzbierať všetky zhodné páry kartičiek (na ktorých sú rovnaké obrázky) čo najmenším počtom ťahov a v čo najkratšom čase
 • hra je určená pre jedného hráča; v prípade, že hrajú viacerí hráči, musí každý hrať svoju hru až do konca a o ich poradí rozhoduje skóre a čas každého hráča (pozri nižšie)
 • na začiatku hry sú všetky kartičky rozložené tak, že obrázky nevidno
 • kartičky sa obracajú kliknutím na ne ľavým tlačidlom myši, v jednom ťahu je potrebné obrátiť dve kartičky
 • hra sa začína pri obrátení ľubovoľnej prvej kartičky, odvtedy začína hráčovi plynúť čas
 • ak sú obrázky na otočených kartičkách rovnaké, hráč musí kartičky odobrať z hracej plochy kliknutím ľavým tlačidlom myši na jednu z nich, až potom môže pokračovať v hre
 • ak otočené kartičky nie sú rovnaké, hráč ich musí obrátiť do pôvodnej polohy (obrázkom dole) kliknutím ľavým tlačidlom myši na obidve kartičky, až potom môže pokračovať v hre
 • hra sa končí po nájdení všetkých zhodných párov kartičiek, keď sa hráčovi zobrazí jeho skóre a výsledný čas
 • skóre vyjadruje percentuálnu úspešnosť, s akou sa hráč priblížil k minimálnemu počtu ťahov (keby našiel všetky páry na prvý pokus)
 • pri rovnakom skóre rozhoduje o lepšom výsledku čas, v ktorom sa hráčovi podarilo nájsť všetky zhodné páry kartičiek (rýchlejšie = lepšie)
 • ak chce hráč začať novú hru, klikne na tlačidlo "Nová hra"; pozície jednotlivých kartičiek pexesa budú automaticky poprehadzované v náhodnom poradí