vážky.sk - logo

HRY, TESTY, ZÁBAVA

Chcete si vyskúšať, ako vyzerá život vážky? Precvičiť logiku a myslenie? Otestovať vedomosti o vážkach?
Poslať pohľadnicu priateľom a známym? Alebo len sa dozvedieť niečo zaujímavé o vážkach? Vyskúšajte túto kapitolu.
V ponuke je 14 typov hier, 7 testov, 10 druhov pohľadníc a zaujímavosti o vážkach.

vážky a človek - logo
 


Skladačka

Pravidlá hry

 • cieľom hry je v čo najkratšom čase poskladať obrázok vážky z jednotlivých dielikov uložených na pravej strane hracej plochy
 • hráč si môže vybrať z piatich rôznych obrázkov (kliknutím na tlačidlo "Zmeniť obrázok")
 • hráč presúva dieliky skladačky po jednom z pravej strany hracej plochy do mriežky obrázka
 • dielik sa chytá pridržaním ľavého tlačidla myši nad vybratým dielikom (dieliky je možné vyberať presúvaním myši nad ne, aktívny dielik je vždy zvýraznený)
 • po chytení dielika ho hráč presunie (so stále stlačeným ľavým tlačidlom myši) nad mriežku obrázka, pustením ľavého tlačidla myši hráč dielik umiestňuje do skladačky
 • ak je dielik umiestený s dostatočnou presnosťou, po pustení sa automaticky prichytí k vybranému štvorcu mriežky (v opačnom prípade bude uložený na mieste, kde ho hráč pustil)
 • dieliky sa dajú uložiť aj presne na seba, vtedy musí hráč takéto dieliky nájsť a správne ich rozmiestniť
 • hra sa začína pri potiahnutí ľubovoľného prvého dielika (odvtedy začína hráčovi plynúť čas)
 • po úspešnom zložení skladačky sa hráčovi ukáže kompletný obrázok bez mriežky a výsledný čas, za ktorý bol obrázok poskladaný; v pravej časti hracej plochy sa súčasne zobrazia základné informácie o vážke na obrázku
 • ako pomôcka pri skladaní obrázka slúži jeho zmenšený náhľad, ktorý je možné po hracej ploche posúvať ťahaním (hráč pridrží nad náhľadom ľavé tlačidlo myši a ťahá ho na ľubovoľné miesto hracej plochy)
 • ak nie je možné náhľad umiestniť tak, aby neprekážal, môže ho hráč schovať (kliknutím na tlačidlo "Schovať náhľad"); náhľad je možné zobrazovať (tlačidlo "Zobraziť náhľad") a skrývať neobmedzene
 • ak chce hráč začať novú hru, klikne na tlačidlo "Nová hra"; pozície jednotlivých dielikov skladačky budú automaticky poprehadzované v náhodnom poradí