vážky.sk - logo

HRY, TESTY, ZÁBAVA

Chcete si vyskúšať, ako vyzerá život vážky? Precvičiť logiku a myslenie? Otestovať vedomosti o vážkach?
Poslať pohľadnicu priateľom a známym? Alebo len sa dozvedieť niečo zaujímavé o vážkach? Vyskúšajte túto kapitolu.
V ponuke je 14 typov hier, 7 testov, 10 druhov pohľadníc a zaujímavosti o vážkach.

vážky a človek - logo
 


Vymieňačka

Pravidlá hry

 • cieľom hry je v čo najkratšom čase poskladať obrázok vážky vzájomným vymieňaním jednotlivých dielikov uložených na nesprávnych pozíciách v mriežke obrázka
 • hráč si môže vybrať z piatich rôznych obrázkov (kliknutím na tlačidlo "Zmeniť obrázok")
 • ako pomôcka pri skladaní obrázka slúži jeho zmenšený náhľad; náhľad je možné neobmedzene zobrazovať (kliknutím na tlačidlo "Zobraziť náhľad") a schovávať (tlačidlo "Schovať náhľad"); počas zobrazenia náhľadu nie je možné dielikmi hýbať
 • náhľad je pred začiatkom hry zobrazený; aby sa hra mohla začať, musí ho hráč najskôr schovať
 • hra sa začína pri prvom potiahnutí ľubovoľného dielika (odvtedy začína hráčovi plynúť čas)
 • pri každom ďalšom zobrazení náhľadu čas beží, aj keď sa dielikmi nedá hýbať
 • pri ťahu hráč pridrží nad zvoleným dielikom ľavé tlačidlo myši a dielik ťahá smerom k inému dieliku, ktorý chce vymeniť; výmena dielikov prebehne po položení ťahaného dielika na vymieňaný (hráč pustí dovtedy stlačené ľavé tlačidlo myši)
 • vymieňané dieliky sa musia prekrývať s dostatočnou presnosťou (aspoň na polovicu), inak sa posúvaný dielik vráti na svoje pôvodné miesto
 • po úspešnom zložení vymieňačky sa zobrazí kompletný obrázok bez mriežky a výsledný čas, za ktorý bol obrázok poskladaný
 • kliknutím ľavým tlačidlom myši na poskladaný obrázok sa zobrazia základné informácie o druhu vážky na obrázku, po opätovnom kliknutí sa informácie skryjú; informácie o druhu vážky je možné zobrazovať a skrývať neobmedzene
 • ak chce hráč začať novú hru, klikne na tlačidlo "Nová hra"; pozície jednotlivých dielikov vymieňačky budú automaticky poprehadzované v náhodnom poradí