vážky.sk - logo

VÁŽKY NA SLOVENSKU

Do slovenskej fauny patrí približne 70 druhov vážok z 9 čeľadí, 5 druhov bolo v minulosti uvádzaných omylom. Tri druhy považujeme za vyhynuté a ďalších 41 je zaradených do červeného zoznamu. Len 26 druhov vážok, ktoré v súčasnosti žijú na Slovensku, má u nás teda istú budúcnosť.
druhy žijúce na Slovensku - logo
 

Databáza slovenských vážkarov

Videli ste vážku a neviete aký druh to bol alebo sa chcete odborne poradiť s niekým kompetentným? Na tejto stránke je uverejnený zoznam slovenských vážkarov, ktorí vám ochotne odpovedia.

Meno E-mail Pracovisko
Miloš Balla balla@sopsr.sk CHKO Latorica, Trebišov
Eva Bulánková bulankova@fns.uniba.sk Prírodovedecká fakulta UK, Katedra ekológie, Bratislava
Stanislav David stanislav.david@savba.sk Ústav krajinnej ekológie SAV, Nitra
Katarína Janeková katkajanekova@gmail.com Ústav krajinnej ekológie SAV, Nitra
Vladimír Janský entomo@snm.sk Slovenské národné múzeum, Bratislava
Ľuboslav Jurga sidonia.jurgova@centrum.sk Vlastivedné múzeum, Hlohovec
Matúš Kúdela kudela@fns.uniba.sk Prírodovedecká fakulta UK, Katedra zoológie,Bratislava
Slávka Minová minova@sopsr.sk CHKO Latorica, Trebišov
Kornélia Petrovičová mefik@post.sk  
Vladimír Straka straka@snm-em.sk Turčianske Múzeum A. Kmeťa, Martin
Dušan Šácha dusan.sacha@vazky.sk Spoločnosť Aqua Vita, Liptovský Mikuláš
Jaromír Šíbl sibl@broz.sk BROZ, Bratislava