vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Platycnemis pennipes
počet hlasov: 639

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 573

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 569

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 522

Aeshna isosceles
počet hlasov: 511

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 491

Coenagrion puella
počet hlasov: 464

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 437

Gomphus flavipes
počet hlasov: 435

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 429

Sympetrum danae
počet hlasov: 423

Anax parthenope
počet hlasov: 419

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 419

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 415

Aeshna juncea
počet hlasov: 404

Erythromma najas
počet hlasov: 403

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 403

Coenagrion lunulatum
počet hlasov: 396

Brachytron pratense
počet hlasov: 393

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 393

Gomphus flavipes
počet hlasov: 389

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 388

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 387

Sympecma paedisca
počet hlasov: 387

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 387

Lestes barbarus
počet hlasov: 386

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 385

Ischnura pumilio
počet hlasov: 382

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 381

Aeshna mixta
počet hlasov: 378


Zoradené podľa počtu hlasov

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému