vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 334

Lestes dryas
počet hlasov: 333

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 333

Aeshna juncea
počet hlasov: 332

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 332

Libellula fulva
počet hlasov: 332

Aeshna affinis
počet hlasov: 331

Lestes viridis
počet hlasov: 331

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 330

Aeshna isosceles
počet hlasov: 329

Libellula fulva
počet hlasov: 329

Cordulegaster heros
počet hlasov: 328

Sympecma fusca
počet hlasov: 328

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 327

Libellula depressa
počet hlasov: 327

Anax imperator
počet hlasov: 325

Sympecma paedisca
počet hlasov: 324

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 323

Aeshna juncea
počet hlasov: 321

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 321

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 321

Somatochlora arctica
počet hlasov: 321

Sympetrum striolatum
počet hlasov: 320

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 318

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 318

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 318

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 317

Aeshna caerulea
počet hlasov: 316

Brachytron pratense
počet hlasov: 316

Sympecma fusca
počet hlasov: 316


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému