vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 353

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 350

Brachytron pratense
počet hlasov: 349

Coenagrion ornatum
počet hlasov: 348

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 346

Cordulegaster heros
počet hlasov: 346

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 344

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 343

Lestes virens
počet hlasov: 342

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 342

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 340

Aeshna subarctica
počet hlasov: 338

Lestes virens
počet hlasov: 338

Gomphus flavipes
počet hlasov: 336

Libellula fulva
počet hlasov: 336

Lestes barbarus
počet hlasov: 335

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 333

Lestes sponsa
počet hlasov: 332

Coenagrion puella
počet hlasov: 331

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 331

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 331

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 329

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 328

Aeshna subarctica
počet hlasov: 327

Lestes sponsa
počet hlasov: 327

Aeshna grandis
počet hlasov: 326

Sympecma paedisca
počet hlasov: 326

Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 323

Sympecma fusca
počet hlasov: 320

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 319


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 34 5 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému