vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Sympetrum flaveolum
počet hlasov: 316

Anax parthenope
počet hlasov: 315

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 315

Libellula depressa
počet hlasov: 315

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 315

Sympetrum vulgatum
počet hlasov: 315

Anax imperator
počet hlasov: 314

Erythromma najas
počet hlasov: 314

Lestes virens
počet hlasov: 314

Sympetrum danae
počet hlasov: 314

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 313

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 311

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 311

Orthetrum coerulescens
počet hlasov: 311

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 311

Anax parthenope
počet hlasov: 310

Coenagrion puella
počet hlasov: 310

Cordulegaster heros
počet hlasov: 310

Ischnura elegans
počet hlasov: 310

Sympetrum fonscolombii
počet hlasov: 310

Aeshna mixta
počet hlasov: 309

Lestes sponsa
počet hlasov: 309

Sympetrum pedemontanum
počet hlasov: 309

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 308

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 308

Aeshna grandis
počet hlasov: 307

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 307

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 307

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 306

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 305


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému