vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Libellula fulva
počet hlasov: 199

Lestes virens
počet hlasov: 197

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 195

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 194

Aeshna cyanea
počet hlasov: 193

Aeshna cyanea
počet hlasov: 190

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 188

Aeshna isosceles
počet hlasov: 184

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 184

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 183

Libellula depressa
počet hlasov: 182

Leucorrhinia caudalis
počet hlasov: 180

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 177

Anax imperator
počet hlasov: 175

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 175

Gomphus vulgatissimus
počet hlasov: 173

Libellula depressa
počet hlasov: 171

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 169

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 166

Sympetrum meridionale
počet hlasov: 166

Lestes viridis
počet hlasov: 163

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 159

Libellula fulva
počet hlasov: 159

Libellula depressa
počet hlasov: 157

Somatochlora metallica
počet hlasov: 157

Leucorrhinia rubicunda
počet hlasov: 156

Somatochlora arctica
počet hlasov: 151

Sympecma fusca
počet hlasov: 149

Somatochlora flavomaculata
počet hlasov: 146

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 144


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému