vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Calopteryx virgo
počet hlasov: 246

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 246

Sympetrum danae
počet hlasov: 246

Aeshna grandis
počet hlasov: 245

Erythromma najas
počet hlasov: 245

Sympetrum sanguineum
počet hlasov: 245

Aeshna mixta
počet hlasov: 244

Lestes barbarus
počet hlasov: 244

Cordulegaster boltoni
počet hlasov: 243

Aeshna subarctica
počet hlasov: 242

Ischnura elegans
počet hlasov: 242

Lestes viridis
počet hlasov: 242

Libellula depressa
počet hlasov: 241

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 241

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 241

Cordulegaster heros
počet hlasov: 240

Crocothemis erythraea
počet hlasov: 240

Libellula fulva
počet hlasov: 239

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 239

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 236

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 236

Aeshna cyanea
počet hlasov: 235

Cordulegaster heros
počet hlasov: 233

Cordulia aenea
počet hlasov: 230

Aeshna juncea
počet hlasov: 229

Erythromma najas
počet hlasov: 229

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 229

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 228

Somatochlora metallica
počet hlasov: 227

Somatochlora metallica
počet hlasov: 226


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému