vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Cordulegaster heros
počet hlasov: 225

Epitheca bimaculata
počet hlasov: 225

Libellula fulva
počet hlasov: 225

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 225

Aeshna grandis
počet hlasov: 223

Gomphus flavipes
počet hlasov: 221

Anax parthenope
počet hlasov: 220

Calopteryx virgo
počet hlasov: 220

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 220

Pyrrhosoma nymphula
počet hlasov: 220

Cordulia aenea
počet hlasov: 219

Leucorrhinia albifrons
počet hlasov: 219

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 217

Libellula quadrimaculata
počet hlasov: 215

Coenagrion hastulatum
počet hlasov: 213

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 213

Orthetrum cancellatum
počet hlasov: 213

Lestes sponsa
počet hlasov: 212

Libellula depressa
počet hlasov: 212

Coenagrion scitulum
počet hlasov: 211

Hemianax ephippiger
počet hlasov: 211

Lestes viridis
počet hlasov: 211

Brachytron pratense
počet hlasov: 210

Lestes viridis
počet hlasov: 210

Orthetrum brunneum
počet hlasov: 204

Calopteryx splendens
počet hlasov: 203

Anax parthenope
počet hlasov: 202

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 202

Libellula fulva
počet hlasov: 201

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 201


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 5 6 7 8 910 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému