vážky.sk - logo

FOTOGALÉRIA

329 fotografií 70 druhov u nás žijúcich vážok - samce, samice, larvy, exúviá, párenie ...

aktuality, hry a informácie - logo
 


Libellula fulva
počet hlasov: 302

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 302

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 302

Onychogomphus forcipatus
počet hlasov: 300

Orthetrum albistylum
počet hlasov: 300

Ischnura pumilio
počet hlasov: 298

Somatochlora alpestris
počet hlasov: 298

Lestes virens
počet hlasov: 297

Cordulia aenea
počet hlasov: 296

Sympecma fusca
počet hlasov: 296

Aeshna cyanea
počet hlasov: 295

Enallagma cyathigerum
počet hlasov: 295

Coenagrion pulchellum
počet hlasov: 293

Ischnura elegans
počet hlasov: 293

Lestes viridis
počet hlasov: 293

Lestes dryas
počet hlasov: 292

Leucorrhinia dubia
počet hlasov: 292

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 291

Ophiogomphus cecilia
počet hlasov: 291

Sympecma paedisca
počet hlasov: 291

Coenagrion puella
počet hlasov: 290

Ischnura pumilio
počet hlasov: 290

Platycnemis pennipes
počet hlasov: 289

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 288

Lestes sponsa
počet hlasov: 288

Aeshna subarctica
počet hlasov: 287

Cordulegaster bidentata
počet hlasov: 287

Aeshna juncea
počet hlasov: 285

Coenagrion puella
počet hlasov: 285

Leucorrhinia pectoralis
počet hlasov: 284


Zoradené podľa počtu hlasov

1 2 3 4 56 7 8 9 10 11

zoradiť abecedne zoradiť podľa zoologického systému